Detay Fuga Profilleri

Mantolama uygulamalarında fuga iki sebepten dolayı uygulanmaktadır. Birincisi fuga estetik bir görüntü sağladığı için yapılmakta ikincisi özellikle geniş yüzeylerde mantolama uygulamasının dekoratif sıva ve boya aşamasında ek yapmadan bitim sağlanması için zorunluluk olarak tercih edilmektedir.

Klasik mantolama sistemlerinde iki şekilde fuga yapılabilmektedir. İlkinde ısı yalıtım levhaları duvara tamamen en alttan üste kadar boşluk bırakılmadan yapıştırılır, istenilen yerlerden el frezesi yada özel kesim aletleri ile fuga kanalı açılır ve bu kanala PVC, Alüminyum yada Polistrol esaslı fuga profilleri yerleştirilir. İkincisinde ise ısı yalıtım levhaları ile birlikte istenilen fuga bölgelerine göre üretimimiz olan Rekap Detay Fuga Profillereş zamanlı olarak yapıştırılır.